Vrácení / výměna / reklamace


Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

1) Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.

2) Zboží musí být nenošené a schopné dalšího prodeje.

3) Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být znehodnocen (například přelepením lepící páskou, pro účel dopravy).

4) Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží (tuto službu Vám nabídnou na poště při odesílání balíku). Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen při přepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak své peníze zpět.

 


Jak postupovat při výměně nebo při vrácení zboží? 

Postup při výměně / vrácení zboží do 14 dnů:

1) Prosíme, informujte nás že chcete zboží vrátit či vyměnit na e-mail info@francobene.cz s číslem Vaší objednávky. V případě, že si budete přát vrátit peníze, uveďte prosím i číslo Vašeho bankovního účtu a částku. My Vám zašleme adresní štítek s kterým zásilku můžete odeslat skrz pobočku Zásilkovny přímo k nám.

2) Zboží vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k poškození. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, igelitová taška či větší krabice.

 

Po přijetí zboží provedeme kontrolu a budeme Vás informovat e-mailem o očekávaném termínu vyřízení.


 Jak postupovat při reklamaci zboží?

Nejdříve si prosím přečtěte náš reklamační řád, ve kterém jsou uvedená veškerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

 

Reklamační řád

  1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
  2. Záruční doba na zboží jsou 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží.
  3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
  4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
  5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
  7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
  8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost goods & services, s.r.o. provozující e-shop www.francobene.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).
  9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
  10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury).

Postup při reklamaci zboží:

1) Reklamované zboží očistěte (viz bod č. 8 v reklamačním řádu).


2) Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to být však být krabice původní). Ke zboží přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list, který je ke stažení zde: REKLAMAČNÍ LIST


3) Prosíme, informujte nás, že chcete zboží reklamovat na e-mail info@francobene.cz s číslem Vaší objednávky. V případě, že si budete přát vrátit peníze, uveďte prosím i číslo Vašeho bankovního účtu a částku. My Vám zašleme adresní štítek s kterým zásilku můžete odeslat skrz pobočku zásilkovny přímo k nám.


V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato!

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informován/a prostřednictvím e-mailu či telefonicky.